f-ART House

 

feminist

intersectional feminism as guiding value

factual

theoretical base, re-examining social structures, factual emotions

fierce

reclaiming subjectivity and agency

future

creating possible futures on stage

fictional

somatic fictions, using fictions in artistic process

fake

all is fake, nothing is natural

fantasy

dreaming and desiring, being aware of the fantasies that guide us

fuck

boldness to politely, respectfully and kindly ‘fuck it’ if needed

frwd

forward-thinking,  suggesting new subjectivities and realities

fail

to fail is inevitable, failing in order to improve

friendly

soft values, sharing, affection, compassion

fantastic

because why not make it fantastic?

 

Kollaboraatio

Suvi Kelloniemi | Siiri Kortelainen | Iiris Laakso | Janna Loukas | Verna Nordlund | Ellen Virman

f-ART House on ruumiillisuuteen, liikkeeseen ja yhteiskuntarakenteisiin keskittyvä taiteilijakollaboraatio, joka muodostui keväällä 2017. Tällä hetkellä kollaboraation muodostavat tanssitaiteilijat Suvi Kelloniemi, Siiri Kortelainen, Iiris Laakso, Janna Loukas ja Verna Nordlund sekä valon, äänen ja musiikin maastossa risteilevä Ellen Virman. Työryhmän jäsenet viimeistelevät opintojaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja valmistuvat keväällä 2019. f-ART House -kollaboraatio on mukana Tanssin Hyvä -toimintatutkimuksessa.

Suvi Kelloniemi

s. 1995

Suvi Kelloniemi on oululaislähtöinen tanssitaiteilija. Hän on opiskellut Tampereen konservatoriossa ja tällä hetkellä suorittaa opintoja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hän valmistuu keväällä 2019 tanssitaiteen kandidaatiksi ja toivoo sen jälkeen vielä jatkavansa tanssijan maisteriopintoihin. Monipuolisen koulutuksensa aikana hän on myös päässyt työskentelemään keskenään hyvin erilaisten koreografien, kuten Soile Lahdenperän, Jarkko Partasen, Susanna Leinosen, Virpi Juntin ja Ari Nummisen kanssa. Omassa työskentelyssään häntä kiinnostaa ihmiskehon aistiva ja somaattinen olemus ja mielen läsnäolo.

Iiris Laakso

s. 1993

Iiris Laakso on helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka on toiminut tanssin kentällä esiintyjänä, koreografina ja opettajana vuodesta 2013. Hän on Hyvinvoivan Taidetanssin tuki ry:n puheenjohtaja ja yksi perustajista, ja harjoittelee taiteellista johtajuutta yhdistyksen vaihtoehtoisia taidemaastoja luovassa AlterGround-projektissa.

Intersektionaalisen feminismin arvoista ponnistaen Laakso kokee tärkeäksi luoda ja vahvistaa lempeää ja empaattista diskurssia niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin läheisissä ja henkilökohtaisissa ympäristöissäkin.

Siiri Kortelainen

s. 1995

Siiri Kortelainen on nurmeslaislähtöinen tanssitaiteilija. Hän on valmistunut Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummusta keväällä 2017 ja jatkaa tällä hetkellä opintojaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tanssin koulutusohjelmassa kolmatta vuotta. Hän on työskennellyt projekteissa niin tanssijana kuin tekijänäkin. Hän on kiinnostunut kollektiivisista työskentelytavoista ja toteuttanut projekteja yhdessä niin tanssitaiteilijoiden kuin äänisuunnittelijoiden, valosuunnittelijoiden ja lavastajien kanssa.

 

Hänen taiteellinen praktiikkansa perustuu vahvasti holistiseen käsitykseen ihmisyydestä, ruumiillisena ja psykologisena kokonaisuutena. Hän on kiinnostunut linkittämään yksilön subjektiviteetin ja kokemusmaailman suurempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja kysymyksiin.

Janna Loukas

s. 1994

Janna Loukas on kuopiolais-helsinkiläinen tanssitaiteilija, joka on toiminut tanssin ja esitystaiteen kentällä esiintyjänä, koreografina ja opettajana. Hän valmistui 2016 Savonia-ammattikorkeakoulusta tanssinopettajaksi ja tällä hetkellä viimeistelee tanssijantaiteen maisteriohjelman opintojaan Teatterikorkeakoulussa.

 

Taiteellisessa työssään Loukas keskittyy eletyn kehon, ruumiillisuuden ja liikkeen herättämiin koreografisiin mahdollisuuksiin. Käytännön työssä kaikki taiteellisen prosessin aikana esille nouseva, niin henkilökohtainen kuin yleinen, voi jalostettuna tulla osaksi teoksen materiaalia ja maailmaa. Taiteellisissa prosesseissa Loukas arvostaa avointa keskustelua, kuuntelua ja suostumuksen kysymistä. Taiteilijana hän on kiinnostunut kysymään uusia ruumiissa olemisen tapoja sekä kehittämään fiktiivisiä mielen ja kehon maailmoja.

Verna Nordlund

s. 1994

Verna Nordlund on Helsingissä toimiva tanssitaiteilija. Hän opiskelee kolmatta vuotta tanssin koulutusohjelmassa (BA) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Vuonna 2016 hän valmistui tanssijaksi Tampereen konservatoriolta.

Esiintyminen ja ruumiin kautta maailmaan kurottuminen ovat hänelle tärkeitä asioita taiteilijana. Hän on aina ollut kiinnostunut liikkeen ja kehon tutkimisesta ja viime aikoina erityisiä kiinnostusta ovat herättäneet kehon viisauden tutkiminen ja somaattiset menetelmät. Tanssijantyössä ja maailmassa hänelle tärkeää on tasa-arvoisen, kuuntelevan ja hyväksyvän ilmapiirin vaaliminen.

Ellen Virman

s. 1994

Ellen Virman on Helsinkiläinen valosuunnittelija ja musiikintekijä. Hän opiskelee valosuunnittelua kolmatta vuotta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Virmania kiinnostaa monimediaalinen tarinankerronta, dokumentaarisuus ja harmonia ilmiönä. Virman työskentelee valo-, video- ja äänisuunnittelun saroilla ja tekee kokeellista elektronista musiikkia nimellä eilien. Viime aikoina Virman on inspiroitunut matkustamisesta, suttuisista kännykkävideoista ja tekstipohjaisesta ohjelmoinnista.

 

10tytöt-näyttämöteos

10työt on  f-ART House kollaboraation esikoisteos, joka sai ensi-iltansa kesällä 2017. 10tytöt on autobiografinen näyttämöteos, joka tekee henkilökohtaisuuden rinnalla näkyväksi sen, miten kympin tytöistä puhutaan mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Keskustelu käydään usein kuuntelematta kympin tytöiksi identifioituvien henkilöiden kokemusta. 10tytöt tuo tämän hiljaisena puurta pidetyn ryhmän äänen kuuluviin – miten kympin tyttö kokee itsensä kymppien ja laudaturien lomassa ja takana.

 

10tytöt esittää maailman, jossa kympin tyttö ei ole vain hiljainen, kiltti ja tunnollinen huippuarvosanoja suoltava kone. Teos purkaa kympin tytön stereotypiaa liikkeen, tekstin ja audiovisuaalisuuden keinoin.

Teos toteutettiin Niilo Helanderin säätiön tukemana.

 

Teosta työstettiin käytännön tasolla matalahierarkisesti ja kollektiivisesti. 

f-ART House -kollaboraatio syntyi tahdosta jatkaa samanhenkistä työskentelyä.

 

Yhteystiedot

f.art.house.collaboration@gmail.com tai alla olevalla lomakkeella:
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now